ul. Kacza 11a, 30-735 Kraków biuro@teczacpt.pl Zadzwoń do nas pod numer: 662-225-535, 501-254-773

Złożony kompleks cz. I

12293898785_59fd8693ff_zKompleks to słowo kryjące wiele znaczeń. W języku psychologii odnosi się ono do zaburzeń, które są spowodowane wypieraniem silnie emocjonalnych myśli do podświadomości.

W zależności od przedmiotu naszych emocji, psychologowie wyróżniają różne typy kompleksów: problem z samooceną, relacjami na linii ogólnospołecznej lub rodzinnej i inne. Niektóre kompleksy występują wśród ludzi tak często, że uzyskały nawet własne, konkretne imiona. Oto kilka z nich:

1.       Kompleks Edypa/ Elektry

Zdefiniowany przez Zygmunta Freuda kompleks odnosi się do zakazanego pociągu erotycznego syna do matki (kompleks Edypa) lub córki do ojca (kompleks Elektry). W związku z złożonością relacji, uczuciu temu ma zawsze towarzyszyć lęk przed karą oraz… życzenie śmierci konkurentowi tej samej płci (ojcu lub matce). Kontrowersyjna teza słynnego psychoanalityka mówi, że kompleks ten jest naturalnym etapem w rozwoju dzieci.

Nazwa pochodzi z starogreckiej tragedii Król Edyp, opisującej losy mężczyzny, który zabił swojego ojca i wziął ślub z własną matką. Mit o Elektrze opisuje losy córki zabijającej matkę w ramach zemsty za dokonaną przez nią zdradę i mord ojca.

 2.       Kompleks Kaina

Zgodnie z przypowieścią biblijną najstarszy syn Adama i Ewy – Kain – zabił swojego młodszego brata Abla.

Jak łatwo jest więc się domyślić, kompleks Kaina tyczy się właśnie relacji pomiędzy rodzeństwem. Podświadoma zazdrość sukcesów i osiągnięć oraz potrzeba ciągłej rywalizacji rodzą w człowieku cierpiącym na ten rodzaj problemu zawiść, zazdrość, a co za tym idzie: oddalenie się tych bliskich relacji, a nawet zerwanie kontaktu.

 3.       Kompleks Piotrusia Pana

Piotruś Pan to wieczny mały chłopiec, a kompleks nazwany jego imieniem odnosi się do problemu typowego dla niektórych mężczyzn. Opisywane zachowanie tyczy się unikania odpowiedzialności, poczucia obowiązku i dojrzałych w relacjach damsko-męskich i rodzinnych.

Efektem tego kompleksu są powierzchowne i niezaangażowane związki „na chwilę”.

 4.       Kompleks Lajosa

Nazwa tego kompleksu ponownie odnosi się do mitu o Edypie, ale zwraca uwagę na postać jego ojca – Lajosa.

Problem ten tyczy się ojców, którzy są zbyt surowi, a nawet agresywni wobec swoich dzieci. Zaburzona relacja wynika z emocjonalnego chłodu i objawia się brakiem czułości.

Efektem tego kompleksu są nieuzasadniona agresja i problematyczne relacje pomiędzy ojcem, a dzieckiem.

Facebook