ul. Kacza 11a, 30-735 Kraków biuro@teczacpt.pl Zadzwoń do nas pod numer: 662-225-535, 501-254-773

Inteligencja emocjonalna i jej kompetencje – kompetencje społeczne

W zeszłym tygodniu wyjaśniliśmy wam, czym są kompetencje osobiste. Dziś, zaprezentujemy kolejną część naszego cyklu poświęconego inteligencji emocjonalnej (EQ). Tym razem opiszemy, czym są kompetencje społeczne.

team-386673_1280

Oprócz ogólnej samoakceptacji oraz umiejętności radzenia sobie z samym sobą, jako istoty społeczne, musimy też potrafić wchodzić w relacje z innymi. To właśnie za to odpowiadają kompetencje społeczne.

Daniel Goleman wyróżnił 2 główne kategorie takich kompetencji. Są to empatia oraz umiejętności społeczne.

Kompetencje związane z empatią pomagają nam uświadomić sobie uczucia, niepokoje i potrzeby innych ludzi. W zakresie tym mieszczą się następujące kompetencje:

Doskonalenie innych, które odpowiada za to, jak bardzo potrafimy wyczuwać u innych osób ich potrzebę samorozwoju oraz pracy nad nową wiedzą i umiejętnościami.

Nastawienie usługowe to kompetencja, którą Goleman ujmuje w kontekście zawodowym. Nastawienie to pozwala nam na umiejętne zaspokojenie potrzeb klienta. Kompetencja ta wskazuje, jak szybko potrafimy rozpoznać czyjąś potrzebę, zanim dana osoba sama nam o tym powie lub sama zrozumie, czego potrzebuje.

Rozumienie innych to umiejętność rozpoznawania uczuć ludzi, ale również: szacunek dla ich innych punktów widzenia. Kompetencja ta pokazuje, jak bardzo potrafimy troszczyć się o drugiego człowieka oraz rozumieć jego zmartwienia i niepokoje.

Świadomość polityczna nie tyczy się wyłącznie naszego stosunku do ogólnokrajowej polityki. Pojęcie to, jest o wiele bardziej rozległe. Nasza świadomość polityczna odpowiada za to, czy potrafimy rozpoznać stany emocjonalne całej grupy ludzi oraz czy rozumiemy, jakie są rzeczywiste stosunki panujące wśród osób sprawujących w danej grupie władzę.

Wspieranie różnorodności jest bezpośrednio związane z umiejętnością pracy w grupie. Wspieranie różnorodności pozwala nam na osiągnięcie większych sukcesów dzięki umiejętności wykorzystania najróżniejszych talentów, wiedzy i cech, jakie posiadają inni członkowie naszego zespołu, naszej grupy.

Druga grupa kompetencji społecznych – umiejętności społeczne –  to wszystkie umiejętności, które odpowiadają za wzbudzanie u innych ludzi takich reakcji, jakie chcemy w nich wzbudzić. Goleman wyróżnia 8 takich kompetencji. Są to:

Katalizowanie zmian, czyli umiejętność, która pozwala nam inicjować zmiany lub dobrze nimi kierować.

Łagodzenie konfliktów to talent każdego dobrego negocjatora. Stopień rozwoju tej umiejętności pokazuje, jak bardzo potrafimy rozwiązywać spory i pośredniczyć pomiędzy tkwiącymi w konflikcie ludźmi.

Porozumienie, czyli umiejętność rozmawiania. Cecha ta odpowiada za to, czy potrafimy jasno ująć nasze myśli i konkretnie o nich opowiadać oraz za to, czy potrafimy słuchać drugiego człowieka bez niepotrzebnych uprzedzeń.

Przewodzenie to najważniejsza kompetencja przywódcza. Pokazuje ona, czy nadajemy się na lidera grupy, czy potrafimy nią przewodzić oraz czy umiemy inspirować jej członków.

Tworzenie więzi odpowiada za to, czy umiemy tworzyć oraz pielęgnować relacje i instrumentalne stosunki z innymi ludźmi.

Umiejętności zespołowe pokazują, czy potrafimy pracować w zespole oraz czy wiemy, jak rozłożyć nasze grupowe obowiązki, aby były one wypełnione w sposób najbardziej sprawny i efektywny.

Wpływanie na innych, to kompetencja, która odpowiada za naszą umiejętność przekonywania do własnych racji.

Współpraca, to nic innego jak umiejętność pracy z innymi, która pozwoli nam osiągnąć wspólnie obrany cel.

Facebook