ul. Tuwima 1 31-581 Kraków biuro@teczacpt.pl Zadzwoń do nas pod numer: 662-225-535

Leczenie uzależnień

Leczenie uzależnień

Dlaczego tak trudno postawić diagnozę?

 

Rozpoznanie uzależnienia jest bardzo trudnym zadaniem. Głównie dlatego, że osoby stawiające diagnozę weryfikują obecność objawów uzależnienia na podstawie tego, co mówi pacjent.  Bardzo często jest to obraz zniekształcony. Dlaczego?

– osoby uzależnione nie zdają się często sprawy z tego, że są bardzo chore. Znajdują wiarygodne usprawiedliwienia dla swojego sposobu picia, przyjmowania leków itp. Wierzą, że mogą bez pomocy specjalisty panować nad swoim zachowaniem.

– osoby uzależnione nie są w stanie spojrzeć realistycznie na swój problem. Bagatelizują go a przyczyn swojego zachowania szukają poza sobą – winni są inni ludzie, trudna sytuacja życiowa. Wierzą, że kiedy okoliczności zewnętrzne ulegną zmianie, zniknie też ich problem.

– wizja abstynencji budzi u osoby uzależnionej głęboki niepokój. Z tego powodu terapeuci, psychiatrzy są przez nią postrzegane jako potencjalne zagrożenie.

– osoby pijące łatwo mogą dystansować się do problemy dzięki  stereotypom dotyczącym  tego, kim są alkoholicy.

– brak świadomości tego, czym w istocie jest leczenie uzależnień i jak przebiega.

Brzmi znajomo? Warto mieć świadomość, że prawidłowe rozpoznanie jest podstawą do udzielenia pacjentowi fachowej pomocy. Tylko specjalista terapii uzależnień lub lekarz psychiatra może postawić prawidłową diagnozę i ukierunkować leczenie.  Osoby zawodowo zajmujące się uzależnieniem są przygotowane do wychwytywania mechanizmów uzależnienia.

Zmiana zawsze zaczyna się w środku, zawsze!

Zmień swój sposób myślenia a zmienisz całe życie. 

Facebook