ul. Tuwima 1 31-581 Kraków biuro@teczacpt.pl Zadzwoń do nas pod numer: 662-225-535

Jak wybrać dobry ośrodek?

terapia-wywiadWybór odpowiedniego ośrodka jest zadaniem kluczowym, gdy podejmie się decyzje o leczeniu uzależnienia. Dlatego warto poznać kilka reguł, które umożliwią podjęcie owocnej decyzji. 

Po pierwsze, warto sprawdzić, jak długo istnieje dany ośrodek. Oczywiście im starsza placówka, tym większe jest doświadczenie terapeutyczne, które zaprocentuje lepszą efektywnością kuracji. Po drugie, należy dowiedzieć się, jaki jest proponowany okres leczenia. Jeśli ktoś oferuje wyleczenie uzależnienia w ciągu dwóch tygodni – kłamie. Kuracja jest procesem długotrwałym i nie ma cudownych metod pozwalających na skrócenie jej czasu. Ważnymi elementami terapii, pozwalającymi na odzyskanie radości życia, są także zajęcia integracyjne, relaksacyjne, sportowe, kontakt z przyrodą i innymi ludźmi. Dlatego należy sprawdzić, czy ośrodek ma je w swojej ofercie.

Nie mniej ważne są kwestie formalne. Przed podjęciem decyzji trzeba dowiedzieć się, czy ośrodek prowadzi właściwą dokumentację. Kończąc terapię, pacjent powinien otrzymać epikryzę medyczną i terapeutyczną. Ponadto cała dokumentacja musi być objęta tajemnicą i udostępniana jedynie pacjentowi lub na wezwanie prokuratora.

Co więcej, warto sprawdzić, czy w ośrodku przestrzegany jest kodeks terapeutyczny. Jeśli na przykład małżeństwo albo para znajomych pracuje równocześnie w jednej grupie dla osób uzależnionych, jest to sprzeczne z zasadami. Podobnie jeśli jeden terapeuta prowadzi wszystkie osoby z rodziny.

W Centrum Psychologiczno-Terapeutycznym Tęcza kadra jest wysoko wykwalifikowana. Pracownicy posiadają liczne certyfikaty: specjalisty psychoterapii uzależnień i współuzależnień, instruktora terapii uzależnień, dyplom psychologa, specjalizację lekarską lub są w procesie certyfikacji. Ponadto centrum posiada własny, szczegółowy program terapii, realizowany przez pacjentów w trakcie leczenia oraz ofertę dla rodzin pacjentów, a także ofertę interwencji rodzinnej. Co więcej, „Tęcza” poddaje swoją pracę tak zwanej superwizji, czyli konsultuje ją z doświadczonym terapeutą spoza ośrodka, posiadającym tytuł superwizora. W ośrodku można liczyć też na opiekę lekarza psychiatry oraz internisty, co daje możliwość wykonania niezbędnych badań. Terapia w „Tęczy” odbywa się w formie obustronnego kontraktu, na mocy którego obie strony zobowiązują się do wypełniania określonych zadań. Ośrodek wydaje zwolnienie lekarskie na czas terapii.

Facebook