ul. Tuwima 1 31-581 Kraków biuro@teczacpt.pl Zadzwoń do nas pod numer: 662-225-535

Leczenie uzależnień: najskuteczniejsza metoda-psychoterapia

Leczenie uzależnień: najskuteczniejsza metoda-psychoterapia

Jak powinno przebiegać wzorowe leczenie uzależnień? Oczywiście skutecznie! Składają się na to tak naprawdę dwa czynniki – nastawienie osoby uzależnionej, czyli szczera chęć zerwania z nałogiem oraz wybór odpowiedniej metody leczenia.

Leczenie odwykowe ma już za sobą długą historię.  Obecnie można stwierdzić, że najlepsze efekty uzyskują pacjenci, którzy zdecydują się na psychoterapię. Metoda ta ma tę przewagę nad innymi, że opiera się na wyeliminowaniu czynników wewnętrznych/psychicznych skłaniających do picia. Nie chodzi bowiem o wyeliminowanie używki z życia pacjenta. Jeśli podczas leczenie nie zostanie wychwycony element zaburzający percepcję osoby uzależnionej, po prostu zamieni ona jedną używkę na inną. W samym bowiem uzależnieniu problemem nie jest nadużywanie danej substancji. Gdyby tak było, stosunkowo łatwo nakłaniałoby się pacjenta do rezygnacji z niej. Prawdziwym problemem jest to, że bez niej pacjent nie jest w stanie radzić sobie z własnymi emocjami.

Na czym polega psychoterapia?

W psychoterapii  kluczowym elementem jest uświadomienie pacjentowi, czym tak naprawdę jest uzależnienie oraz to, że on sam jest osobą uzależnioną. Brzmi dość banalne ale większość pacjentów przed rozpoczęciem terapii bagatelizuje swój problem. Bez tej głębokiej i oczywiście przykrej dla samego zainteresowanego, świadomości choroby, nie ma szans na wyleczenie. Determinacja i wola walki musi płynąć ze środka człowieka. Psychoterapia jest w tym pomocna , bo zwiększa samoświadomość pacjenta.

Kolejny element psychoterapia to rewizja swoich doświadczeń z okresu nadużywania danej substancji.  Na przykład pacjent- alkoholik, przyglądając się  swoim próbom kontroli picia, powinien zrozumieć i zaakceptować fakt, że nie może dalej pić. Podczas terapii uczy się radzenia sobie z głodem alkoholowym i nawrotami choroby. Ma już bowiem świadomość tego, co się dzieje z jego organizmem i …emocjami.

Dzięki psychoterapii około 30% pacjentów udaje się wygrać z nałogiem. To bardzo satysfakcjonujący wynik. Dlaczego tak się dzieje? Bo taka terapia zakłada zaangażowanie, aktywne uczestniczenie w spotkaniach.

Facebook